Hakkımızda


OSMANLI TÜRK  MÜZİĞİ ARAŞTIRMALARI GRUBUOsmanlı müzik araştırmalarına yön veren birincil kaynakların günümüze ulaşması ve birçok kaynağın tıpkıbasımlarının ve transkripsiyonlarının yayınlanmasıyla bu kaynaklar üzerine yapılan monografik çalışmaların sayısında önemli ölçüde bir artış görülmüş; bu artış günümüz Osmanlı müziği araştırmalarına ivme kazandırmıştır.

OTMAG'ın amacı, bu alana özellikle çeviriyazım yöntemini kullanarak destek vermek, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu/el yazması müzik kaynaklarını inceleyerek üzerinde çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır.
Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle