Rauf Yekta’nın Biyografisi

Yekta_Portre

Rauf Yekta Bey (26 Mart 1871-8 Ocak 1935) Türk Müzikolojisinin kurucusu ve öncü ismidir. Türk Musikisinin uluslararası ilk temsiliyeti, Paris Konservatuar dekanı Lavignac’ın talebi üzerine, Rauf Yekta Bey’in La Musique’de “Türk Musikisi” hakkında yazdığı makalesi ile sağlanmıştır. İlk müzik kurumumuz Dârülelhân’da başlangıçta öğretici  kimliğiyle yer almış daha sonra 1926 yılında Türk Musikisi Bölümünün kapatılması üzerine Tespit ve Tasnif Heyetinde bulunmuştur. Ayrıca bu heyet içerisindeyken, Dârülehân’da Türk halk müziği derleme gezilerine katılarak önemli derlemeler yapmıştır.  Müziğimizin önde gelen bestecileri; Hoca Zekai Dede Efendi, Hoca Abdülkâdir-i Merâgî ve Dede Efendi biyografilerini hazırlayıp Esâtiz-i Elhân adlı kitabında toplamıştır. Bir diğer uluslararası temsilciliği ise Mesut Cemil Bey’le gittikleri Kahire Arap Müziği Kongresidir. Rauf Yekta Bey burada Türk Musiki hakkında görüşlerini bildirmiştir. İkdam, Şehbal gibi pek çok dergide yazılar kaleme almıştır. Bunların yanı sıra besteci ve icracı kimliğiyle de tanınır.