​ 

Rauf Yekta Bey'in Musiki Antikaları

Rauf Yekta Bey'in Musiki Antikaları
Editör: Nilgün Doğrusöz
Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2018
248 sayfa.

Türk müzikolojisinin önde gelen ismi Rauf Yekta Bey’in (26 Mart 1871-8 Ocak 1935) ardında bıraktığı kültürel mirasın izlerini taşıyan bu çalışma, Rauf Yekta Bey’in vefatından sonra nesilden nesile, ülkeden ülkeye, şehirden şehire, ilçeden ilçeye taşınmış olan, ismi olup cismi konusunda bilgimizin olmadığı bu koleksiyonu Türk müziği alanına kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece, Rauf Yekta Bey’in yaşadığı dönemi, müzik çevresini ve müziğin ilmi ve ameliyle uğraşan değerli bir âlimi daha iyi tanıyabilecek ve anlayabileceğiz. Elinizde bulunan bu koleksiyon, Türk müziği tarihi için önemi haiz pek çok yeni bulguyu ortaya çıkarmaktadır.

İçindekiler:
1. Bölüm: El Yazmaları
2. Bölüm: Nota Defterleri
3. Bölüm: Nadir Basma Kitaplar
4. Bölüm: Belgeler
5. Bölüm: Fotoğraflar

Kitabı edinmek için tıklayınız.