Dürrü Turan - Münir Turan Ses Arşivi Fihristi


E-kitap için tıklayınız.

Dürrü Turan - Münir Turan Ses Arşivi Fihristi
Yayın Koordinatörü: Nilgün Doğrusöz
Hazırlayan: Celal Volkan Kaya
İstanbul, OTMAG Yayınları 4, 2019
44 sayfa

“Dürrü Turan - Münir Turan Ses Arşivi Fihristi” başlığını taşıyan bu çalışma, İTÜ BAP Birimi tarafından desteklenen 41035 numaralı “Dürrü Turan’ın Koleksiyonunda Bulunan Yazılı ve Sesli Müzik Malzemesi Üzerine Kataloglama ve İnceleme Çalışması” başlıklı projenin ilk ürünüdür. Fihrist; Dürrü Turan’ın oğlu Münir Turan tarafından 1963-1982 yıllarında hazırlanan, Dürrü Turan’ın plak arşivinin kopyaları ile Münir Turan tarafından yapılan özgün kayıtları içeren ve bugün kızı Şelâle Turan’a intikal etmiş 11 adet bant ile yine Dürrü Turan’ın plak arşivinden Şelâle Turan’a intikal etmiş olan 25 adet 78 devirli plağı kapsamaktadır. Sözkonusu plaklar ve bantlar, adı geçen proje kapsamında dijitalleştirilmiş, dijital kayıtlar track’lere ayrılmış ve temizlenmiştir.

Dürrü Turan - Münir Turan Ses Arşivi Fihristi