KONFERANS


XIX. YÜZYIL MERKEZLİ OLARAK OSMANLI ERMENİLERİ'NDE TÜRK MÜZİĞİ

DR. FATMA ÂDİLE BAŞER


Düzenleyenler:
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı
Araş. Gör. Merve Örenç

OTMAG Çalışma Grubu & Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği

İTÜ TMDK H Blok - BİSED Konser Salonu
Maçka Kampüsü

3 Mayıs 2018 Perşembe, 14.30