Hakkımızda

AMACIMIZ

Osmanlı müzik araştırmalarına yön veren birincil kaynakların günümüze ulaşması ve birçok kaynağın tıpkıbasımlarının, transkripsiyonlarının yayınlanmasıyla bu kaynaklar üzerine yapılan monografik çalışmaların sayısında önemli ölçüde bir artış görülmüş; bu artış günümüz Osmanlı müzik araştırmalarına ivme kazandırmıştır. Grubun amacı, bu çalışmalara özellikle çeviriyazım yöntemini kullanarak destek vermek, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu ve el yazması müzik kaynaklarını inceleyerek, üzerine çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. 

GRUBUN BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI

  1. Osmanlı Türkçesi müzik eserlerin transkripsiyonu, sadeleştirilmesi 
  2. Eserlerin tespit ve tasnifi
  3. Tıpkıbasım
  4. Edisyon Kritik

HEDEFLERİMİZ

  • Ali Rıfat Çağatay, Rauf Yekta ve Leon Hancıyan vd. terekeleri üzerine çeviriyazı, inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak.
  • Bu inceleme ve değerlendirmelerden doğacak olan edisyon kritik çalışmaları yapmak.
  • Yapılan çalışmaların kitap olarak basımını sağlamak ve literatüre kazandırmak.
  • Terekelerden çıkan notaların transkripsiyonu üzerinde çalışarak işitsel ürün ortaya çıkarmak ve bu yeni çalışmaları tanıtmak. 


Grup Koordinatörü:
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz

Grup Üyeleri:

Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Erkan
Öğr. Gör. Dilhan Yavuz
Arş. Gör. Duygu Taşdelen
Arş. Gör. Merve Örenç

Davetli Üyeler:
Prof. Dr. Ali Ergur
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Toker
Cem Yektay (Rauf Yekta Bey’in torunu)
Alp Altıner (Ali Rifat Çağatay’ın torunu)
Demet Uruş Kır
Celal Volkan Kaya
Jacob O’lley
Ani Arsu
Salih Demirtaş