Ali Rifat Çağatay'ın Arşivi II : Makaleler


E-kitap için tıklayınız.

Ali Rifat Çağatay'ın Arşivi II : Makaleler

Editör: Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
OTMAG Yayın No: 6
İstanbul, 2019

İçindekiler
Editörden / Nilgün Doğrusöz
Arşivci Yönüyle Ali Rifat Çağatay ve Kişisel Tarihinin Satır Araları / Dilhan Yavuz
Ali Rifat Çağatay Arşivinde Bulunan Hamparsum Müzik Yazısı ile Yazılmış Defterlere İlişkin Değerlendirme / Duygu Taşdelen
Tasnif ve Tespit Heyeti Üyesi Olan Ali Rifat Çağatay’ın Koleksiyonunda Bulunan Ayinişerifler Üzerine İnceleme / Demet Uruş Kır
Tasnif ve Tespit Heyeti Üyesi Ali Rifat Çağatay / Gözde Çolakoğlu Sarı & Burçin Bahadır Güner
Ali Rifat Çağatay Tarafından Yazılan “Atrâbü’l-Âsâr” Özet Defteri Üzerine İnceleme / İrfan Karaduman