Musikinin Asrî Prensi Ali Rifat Çağatay


Musikinin Asrî Prensi Ali Rifat Çağatay

Yayına hazırlayanlar: Nilgün Doğrusöz ve Ali Ergur
Ankara, Gece Kitaplığı, 2017
317 sayfa.

Kitap, Nilgün Doğrusöz tarafından yazılmış önsöz ve Ali Ergur tarafından yazılmış olan sunuş bölümlerinin ardından, Ali Rifat Çağatay’ın biyografisi, besteciliği, eserlerinin güfte-vezin analizi, perde dağılımları ve armonik dili üzerine alanında uzman altı akademisyenin yazılarından oluşmaktadır.

İçindekiler:

Çatışmalar ve Dönüşümler Çağında Bir Bileşimci: Ali Rifat Çağatay
, Nilgün Doğrusöz - Ali Ergur

20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Bestecilikte Yeni Bir Soluk: Ali Rifat Çağatay, Gözde Çolakoğlu Sarı

Ali Rifat Çağatay Evrakında Yer Alan İstiklal Marşı ile Alakalı Belgelerden Hareketle İlk Resmî İstiklal Marşı Bestemiz, Hikmet Toker

Ali Rifat Çağatay Bestelerinin Güfte, Vezin ve Yazarları, Mustafa Erkan

Ali Rifat Çağatay'ın Makamsal Eserlerindeki Perde Dağılımları ve Seyir Çizgileri, M. Kemal Karaosmanoğlu

Ali Rifat Çağatay'ın Armonik Dili, Ozan Baysal

musikinin-asri-prensi-kapak