PANEL

OSMANLI/TÜRK MÜZİĞİNDE TARİH YAZIMI: ÖZEL ARŞİVLER VE VAKA ANALİZİ
"ALİ RİFAT ÇAĞATAY"


Çevrimiçi Müzikte Değişim Sempozyumu - Panel Oturumu - 29.05.2021
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı


Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz - Osmanlı/Türk Müziğinde Tarih Yazımı (Sunuş)
Prof. Dr. Ali Ergur - Tarihsel Arkaplan ve Sosyolojik Bileşenler
Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı - 20. Yüzyıl Bestecilik Anlayışında Ali Rifat Çağatay'ın Besteleri ve Avrupa Notası Çalışmaları
Dr. Dilhan Yavuz - Ali Rifat Çağatay'ın Arşivinde Bulunan Hamparsum Defterlerinin İncelenmesi
Salih Demirtaş - Hamparsum Yazmaları Üzerine Edisyon Kritik Çalışmaları
Celal Volkan Kaya - Ali Rifat Çağatay'ın Yazı Hayatı
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz - Osmanlı/Türk Müziğinde Tarih Yazımı (Değerlendirme)

İzlemek için tıklayınız.

Çevrimiçi Müzikte Değişim Sempozyumu
Çevrimiçi Müzikte Değişim Sempozyumu