MUSİKİNİN SAKLI İNCİSİ

“TANBURİ VE BESTEKAR DÜRRÜ TURAN”

PANEL-KONSER-SERGİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bünyesinde ve Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz’ün koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Osmanlı/Türk Müziği Araştırmaları Grubu (OTMAG), İstiklal Marşı’nın ilk bestecisi Ali Rifat Çağatay ve ilk Türk müzikologu Rauf Yekta üzerindeki çalışmalarının ardından; Türk müziğinin az bilinen kıymetli bir bestecisinin, tanburi ve bestekâr Dürrü Turan’ın, eserleri ve müzik koleksiyonu üzerinde çalışmaktadır.

Dürrü Turan’dan ailesine intikal etmiş olan yazılı ve sesli malzeme üzerinde yapılan bu çalışmanın ilk ürünü olarak OTMAG, panel, konser ve sergiden oluşan üç bölümlü bir etkinlik düzenliyor. Dürrü Turan’ın torunu Şelâle Turan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu etkinliğin panel kısmında Dürrü Turan’ın müzik hayatı çeşitli yönleriyle ele alınacak, panelin ardından gerçekleştirilecek konserde bestecinin eserlerinden seçmeler dinletilecek, sergide ise Dürrü Turan’dan intikal etmiş olan yazılı ve sesli arşiv malzemelerinden örnekler sunulacaktır.

Yer: İTÜ Maçka Kampusü, TMDK BİSED Salonu

Tarih: 19.02.2019

PROGRAM

PANEL (10.00-11.30)
Konuşmacılar:

Nilgün Doğrusöz (Prof. Dr.)
Şelâle Turan
Gözde Çolakoğlu Sarı (Prof. Dr.)
Gökhan Filizman (Öğr. Gör.)
Celal Volkan Kaya

Taylan Özdemir (Dr. Öğr. Ü.) 

ARA (11.30-11.45)

KONSER (11.45-12.30)
Ses Sanatçıları:

Ersin Çelik (TRT Sanatçısı)
Sami Dural (Öğr. Gör.)
Sezen Özmen (TRT Sanatçısı)
Suat Güney (TRT Sanatçısı)
Zehra Yılmaz
Saz Sanatçıları:

Tanbur
       Gökhan Filizman (Öğr. Gör.)
Kanun
        Ayşegül Kostak Toksoy (Doç.)
Kemençe
    Hatice Sevinç Doğan (Doç.)

SERGİ
19 Şubat 2019 - 22 Şubat 2019 tarihlerinde İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi’nde ziyaret edilebilir.

 

http://otmag.itu.edu.tr

Musikinin Saklı İncisi Tanburi ve Bestekar Dürrü Turan (Panel-Konser-Sergi)