Ali Rifat Çağatay'ın Arşivi I : Envanter


E-kitap için tıklayınız.

Ali Rifat Çağatay'ın Arşivi I : Envanter

Editör: Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz, Doç. Dr. Hikmet Toker, Dr. Mustafa Erkan, Öğr. Gör. Dilhan Yavuz, Araş. Gör. Duygu Taşdelen, Demet Uruş Kır, Salih Demirtaş, Ani Arsu
OTMAG Yayın No: 5
İstanbul, 2019