Proje Hakkında

“Ali Rifat Çağatay Terekesinde Bulunan Yazmalar ve Matbu Eserler Üzerine Araştırma ve İnceleme  Çalışması”  adlı bilimsel araştırma projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı Osmanlı-Türk Müziği Araştırmaları Grubu “OTMAG” tarafından yürütülmüştür. Bu süreçte Ali Rifat Çağatay’ın Arşivi 2011 yılında Alp Altıner tarafından Nilgün Doğrusöz ile paylaşıldı. 2013 yılında  İTÜ bünyesinde bilimsel araştırma projeleri kapsamında çalışmalara başlandı. Arşivin tamamı, kısım kısım arşiv sahibinden temin edilerek yaklaşık bir yılda dijital ortama aktarıldı. 2014 yılında OTMAG ekibi arşivin tasnifine başladı. 3 Mart 2015 tarihinde “Ölümünün 80. Yılında Ali Rifat Çağatay” adlı panel-sergi-konser etkinliği gerçekleştirildi.

Projemiz, Ali Rifat Çağatay’ın yaşadığı döneme ve hayatına hem sosyolojik hem müzikolojik açıdan disiplinlerarası bir bakış sunmayı hedeflemenin yanı sıra, Ali Rifat Çağatay’ın terekesinden çıkan belgeler ve torunlarıyla yapılan sözlü tarih çalışması ışığında yaşamına dair yeni bulgular da  değerlendirilmiştir.

Ali Rifat Çağatay Koleksiyonu şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 1. Notaya Dayalı Malzeme

  1. Hamparsum Müzik Yazılı Defterler (HDEF)
  2. Avrupa Müzik Yazılı Defterler (BDEF)
  3. Müteferrik defterler (MT DEF)
  4. Matbu perakende(MAT PER)
  5. Yazma perakende notalardan (YZ PER)
  6. Akaydın Arşivi (AKA)

 2.  Kişisel Evraklar
 1.  Müteferrik Evraklar (MT EVR)
 2. Osmanlı Türkçesi yazma belgeler
 3. Fransızca belgeler
 4. Osmanlı Türkçesi yazı ve mektup müsveddeleri