12
Tem 2018
"Rauf Yekta Bey'in Musiki Antikaları" yayınlandı

RAUF YEKTA BEY'İN MUSİKİ ANTİKALARI

(Editör Nilgün Doğrusöz)


Türk müzikolojisinin önde gelen ismi Rauf Yekta Bey’in (26 Mart 1871-8 Ocak 1935) ardında bıraktığı kültürel mirasın izlerini taşıyan bu çalışma, Rauf Yekta Bey’in vefatından sonra nesilden nesile, ülkeden ülkeye, şehirden şehire, ilçeden ilçeye taşınmış olan, ismi olup cismi konusunda bilgimizin olmadığı bu koleksiyonu Türk müziği alanına kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece, Rauf Yekta Bey’in yaşadığı dönemi, müzik çevresini ve müziğin ilmi ve ameliyle uğraşan değerli bir âlimi daha iyi tanıyabilecek ve anlayabileceğiz. Elinizde bulunan bu koleksiyon, Türk müziği tarihi için önemi haiz pek çok yeni bulguyu ortaya çıkarmaktadır.

Kitabı edinmek için tıklayınız.