01
May 2018
OTMAG Etkinlikleri 1 (03.05.2018) - XIX. Yüzyıl Merkezli Olarak Osmanlı Ermenileri'nde Türk Müziği

KONFERANS

XIX. YÜZYIL MERKEZLİ OLARAK OSMANLI ERMENİLERİ'NDE TÜRK MÜZİĞİ

DR. FATMA ÂDİLE BAŞER

Düzenleyenler:
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı
Araş. Gör. Merve Örenç

OTMAG Çalışma Grubu & Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği

İTÜ TMDK H Blok - BİSED Konser Salonu
Maçka Kampüsü

3 Mayıs 2018 Perşembe, 14.30

3 MAYIS 2. AFIS-1