30
Eyl 2017
"Musikinin Asrî Prensi Ali Rifat Çağatay" yayınlandı

İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Araştırmaları Çalışma Grubu’ndan İlk Yayın

Musikinin Asrî Prensi Ali Rifat Çağatay

(Yayına Hazırlayanlar Nilgün Doğrusöz & Ali Ergur)

 

Osmanlı müzik araştırmalarına yön veren birincil kaynakların günümüze ulaşmasına yönelik çalışmalara özellikle çeviri yazım yöntemini kullanarak destek vermeyi, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu ve el yazması müzik kaynaklarını inceleyerek, üzerine çalışmalar yapmayı ve bu çalışmaların yayınlanmasını sağlamayı amaçlayan “İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Araştırmaları Çalışma Grubu” Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz tarafından kurulmuştur. Grubun ilk projesi, Osmanlı-Türk Müziği’nde  19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısının önemli isimlerinden biri olan Ali Rıfat Çağatay’a ait terekenin çeviri yazımı, incelemesi ve değerlendirme projesi olmuştur. Bu projenin ilk ürünü Gece Kitaplığı yayınları tarafından Haziran 2017’de ilgililerin beğenesine sunulmuştur.

 

Doğrusöz kitabın önsözünde “Musikinin Asri Prensi olarak adlandırdığımız bu kitap, Ali Rifat Bey’in ardında bıraktığı envanterden yola çıkarak, Osmanlı-Türk müziği araştırmaları grubunun türettiği, Ali Rifat Bey’in yaşadığı iklimi teneffüs etmemize imkân verecek şekilde hazırlanmış bütünlük arz eden bir çalışmadır” ifadelerine yer vermiştir.

 

Kitap, Nilgün Doğrusöz tarafından yazılmış önsöz ve Ali Ergur tarafından yazılmış olan sunuş bölümlerinin ardından, Ali Rifat Çağatay’ın biyografisi, besteciliği, eserlerinin güfte-vezin analizi, perde dağılımları ve armonik dili üzerine alanında uzman altı akademisyenin yazılarından oluşmaktadır.

 

Ali Rifat Çağatay Projesi’nin arşiv ve diğer yayınları tamamlanma aşamasındadır ve İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Araştırmaları Çalışma Grubu halen Rauf Yekta Bey’in terekesini çalışmaya devam etmektedir.  Grubun çalışmalarını  www.otmag.itu.edu.tr web sitesinden takip edebilirsiniz.


Musikinin Asri Prensi